Disclaimer

Natuurwijzer Apeldoorn streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Natuurwijzer Apeldoorn doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van eventuele tekstfragmenten en foto’s te benaderen of duidelijk de bron te vermelden. Mocht je onverhoopt toch menen de rechten te bezitten of de genoemde bron klopt niet, neem dan contact met ons op via

Natuurwijzer Apeldoorn behoudt alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten en foto’s) Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotografen foto’s over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.