Privacyverklaring

Door gebruik te maken van deze website en/of indien je via deze website gegevens aan Natuurwijzer Apeldoorn verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacybeleid van Natuurwijzer Apeldoorn, zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

Wie zijn we

Natuurwijzer Apeldoorn is een initiatief van IVN Apeldoorn. We hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met eventuele vragen. Hiervoor kan je met ons contact opnemen.

Welke gegevens we verzamelen en waarom

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Natuurwijzer Apeldoorn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Natuurwijzer Apeldoorn verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Om de aangeboden activiteiten voor het basisonderwijs van Apeldoorn te kunnen tonen.
  • Om onze overige dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om contact met je te kunnen opnemen als je een vraag aan ons stelt.
  • Om wettelijke of internationale verplichtingen na te komen.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en/of diensten, marktonderzoek en om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren.

Natuurwijzer Apeldoorn neemt passende beveiligingsmaatregelen om gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van gegevens.

Natuurwijzer Apeldoorn maakt voor haar dienstverlening gebruik van derden, zoals partijen met wie we samen het aanbod maken. Wanneer persoonsgegevens van deze derden worden verkregen, of via deze derde worden verzameld, dan neemt Natuurwijzer Apeldoorn dezelfde zorgvuldigheid in acht als wanneer zij zelf deze gegevens had verkregen, of via haar eigen website had verzameld.

Persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is bewaard om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden. Als wij gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Als je aanbieder wordt op onze site, worden je contactgegevens bij het aanbod vermeld zodat scholen met je in contact kunnen treden. We verstrekken persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn of als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst die wij met je hebben.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van derden, zoals  samenwerkingspartners en aanbieders. Bezoek voor het privacybeleid van deze derden de desbetreffende websites. Natuurwijzer Apeldoorn is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van andere partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast gebruikt Natuurwijzer Apeldoorn cookies van Google Analytics, die geen inbreuk maken op uw privacy. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en hebben ervoor gezorgd dat je niet persoonlijk maar anoniem wordt meegeteld in de statistieken. We gebruiken Google Analytics ook niet voor advertentiedoeleinden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, voorkom dan dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Beveiliging

Natuurwijzer Apeldoorn doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen.