Slootjes: wateronderzoek

Ontdek hoe ‘gezond’ het water is in de vijver van het Matenpark of in Park Zuidbroek.

Aan de slag met diverse opdrachten waarin herkennen, benoemen en beschrijven van grote en kleine dieren, insecten, waterplanten, leefomstandigheden in een sloot, kringlopen en voedselketens, centraal staan.

Concrete doelen: verwondering en kennis over de natuur in en rond het water, wat betekenen bepaalde kenmerken voor de gezondheid van het water en hoe herken je die, op het oog of door nader onderzoek. Dit programma sluit aan op kerndoelen 40-42 voor het basisonderwijs van het ministerie van OC&W.

Meer informatie

Thema
water
Doelgroep
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Soort activiteit
buitenactiviteit
Wanneer te doen
mei t/m juli
Duur
ca. 1,5 uur
Max. aantal leerlingen
ca. 30 kinderen
Locatie
Matenpark (vlakbij de kinderboerderij) of Park Zuidbroek
Kosten
€ 30
Bijzonderheden
Leerkracht neemt deel aan het programma. IVN verzorgt de materialen.


Kies een andere activiteit

Meer weten of reserveren?

Neem dan contact op met:

IVN Natuureducatie Apeldoorn
Marieke Sprey

telefoon:06 - 572 392 21
website:www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn

contact opnemen